Hotad

Väse Station

Län: Värmland
Ort: Väse

Väse Station från 1869 har länge varit hotad av rivning. Trafikverkets argumentation brister dock betänkligt och därför har vi idag den 7 dec 2016 valt att notera Väse Station på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista. / PS

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas