OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (dalby socken uppsala).

Uppsala

Gula listan - hotade objekt

Hotad

Gamla Uppsala skola

Den gedigna skolbyggnaden från 1914 hotas av rivning. Underhållet har varit eftersatt de senaste åren och nu kräver Trafikverket att skolan stängs när de bygger...
Hotad

Tidstypisk gårdsbebyggelse i Odinslund

Rivningshot. Två äldre hus i Odinslund, Uppsala, kan komma att rivas. Det rör sig om tidstypisk gårdsbebyggelse – ett bostadshus (1700-tal) och en bryggstuga...
Räddad

Källörsskolan

Förfall/Rivningshot. Källörsskolan i Östhammar, som uppfördes som societetshus 1885 under badortsepoken, står idag helt utan underhåll. Den kulturhistoriskt...
Rivet

Lindvalls kaffe

Anrikt kafferosteri rivningshotat i samband med omläggning av järnväg. Revs under 2009
Rivet

Hammarskog 1:6

Rivningshot. Uppsala kommun har beslutat att riva ett antal hus i Ännesta söder om Uppsala. Byggnaderna ingår i ett område som är officiellt utpekat som...
Rivet

Krogen Björklinge

Oviss framtid/rivningshot. I den lilla tätorten, tillika kyrkorten, Bjöklinge utanför Uppsala står en gammal krog/handelsbod inför en osäker framtid. Byggnaden...
Rivet

Stadshotellet i Enköping

Stadshotellet i Enköping är en av två karaktärsbyggnader i staden. Byggnaden har stått utan underhåll under den långa tvisten om rivning eller bevarande....
Hotad

Seminarieparken

Exploatering/förvanskning. Politiker från M, KD och S försöker tillsammans skapa majoritet i Uppsala byggnadsnämnd för att bygga 250 bostadsrätter i...
Rivet

Lokstallarna

Rivningshot. Jernhusen har fått rivningslov för lokstallarna i Uppsala, uppfört 1909-1913 efter ritningar av Folke Zetterwall. För att klara tågtrafikens ökning...
Hotad

Arbetarbostad i Knivsta

Rivningshot. Knivstas sista arbetarbostad hotas av rivning. Byggnaden, som ligger i slutet av Häradsvägen intill Gredelby gamla skola, är idag förfallen....
Räddad

Lilla huset

Uppsala, Lilla huset. Bostadshus i reveterat timmer från slutet av 1800-talet som under flera år förfallit och varit rivningshotat. Nu är förhoppningsvis en...
Rivet

Sekundärstationen

Vattenfall har nu rivit den gamla sekundärstationen, ritat av Västerås stadsarkitekt och Vattenfalls store arkitekt Erik Hahr. En bit av Dannemoras industrihistoria...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in