Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Fråga

Restaurera gamla spegeldörrar

Frågeställare: Skåningar

Vi bor i ett hus byggt 1933. Alla dörrar är massiva spegeldörrar som täckts med masonit som därefter målats. Vi vill ta bort masoniten och göra vid dörrarna. Vilken färg bör man välja? Har funderat på att måla de olika delarna i olika färgnyanser. Har ni något bra tips var vi kan hitta bilder på spegeldörrar som målats på olika sätt. Vad var tidstypisk här i Skåne på 30-talet?

Expertsvar
Sven Sillén

Sven Sillén

Länsombud

Hej Jennika.
Om du vill ha den färgtyp som användes på 30-talet ligger linoljefärg närmast till hands. Det är dessutom en lämplig färg till spegeldörrar, både arbets- och utseendemässigt. Men titta först bakom masoniten. Där kan originalfärgen vara nästan intakt om du har tur.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in