Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Fråga

Papptak mellan bjälkar

Frågeställare: Fult tak

Hej. Jag har ett gammalt torp (1700-tal) med lågt i tak. Innertaket är pappspänt mellan handbilade bjälkar. Mot bjälkarna sitter en trekantslist, men det verkar som även bjälkarna är pappklädda. Allt är vitmålat. Taket är lappat och lagat med pappersremsor som delvis lossnat och även en del hål finns. Hur reparerar jag taket på bästa sätt och vilken färg ska jag använda när det är klart?

Expertsvar
Per Zackrisson

Per Zackrisson

Byggnadsvårdare

Hur du ska göra beror på skadornas omfattning. Fortsätta lappa eller göra om. Förutsatt att pappen är målad med limfärg, lätt att lösa med vatten, finns stora möjligheter att lappa. Det finns beskrivningar i modern byggnadsvårdlitteratur. Det finns också en hel del byggnadsvårdare som kan hjälpa dig. Om du är medlem - nyttja ditt länsombud för att hitta hjälp. Om du inte är medlem kan du bli det för 325 kr.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in