Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Fråga

Limfärg på väggar?

Frågeställare: Maria Adolfson

Kan man måla limfärg på befintliga tapetserade väggar? Har ett torp där jag längre fram har tänkt tapetsera med en historisk tapet från Lim o Handtryck. Men kan jag i väntan på det måla - och få ett snyggt resultat med limfärg. Och vilken kulör skulle passa? Det är i "vardagsrummet" på ett torp.

Expertsvar
Per Zackrisson

Per Zackrisson

Byggnadsvårdare

Jag rekomenderar att du inte limfärgsmålar.
Det ger ett sämre underlag för den tilltänkta fintapeten. Jag anser att det är bättre att tapetsera med en annan papperstapet om du inte vill vänta på den slutliga lösningen. Du kan ju också snygga till med några trevliga textiler så länge.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in