Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Läckande skorsten

Frågeställare: Läckande

Murare har murat en ny skorsten m 4 kanaler. Vid sotarkoll läckte den som ett såll.Teglet är murat med cementbruk.( sotaren sa att sanden varit för grov)
Blir det tätt om man putsar skorstenen? Kan den i så fall putsas med kalkbruk?
Eller finns annan lösning?

Expertsvar
Per Zackrisson

Per Zackrisson

Byggnadsvårdare

Det är tydligen inte ovanligt att cementmurade skorstenar läcker innan putsning. Fel sand, grovlek eller sammansättning är naturligtvis försvårande. Jag skulle putsa 2 skikt med naturligt hydrauliskt kalkbruk, men jag förstår att murare hellre använder Kalk-Cement, i så fall välj KC 50/50.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in