Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Lättklinker i torpargrund?

Frågeställare: Emma

Hej! Ja, en kort fråga.. Vad anser ni om lättklinker i torpargrund? i ett hus byggt 1890. tack på förhand!

Expertsvar

Lättklinker eller s.k. lecakulor används ofta som ersättningsmaterial i grundkonstruktioner eftersom de är mineraliska (kan inte mögla), har dränerande förmåga och isolerar förutsatt att konstruktionen runt om är vindtät. Om man har gammal fyllning av jord och mull som är torr så finns inte motiv att byta den vilket ofta görs i onödan. Däremot är det viktigt att jorden ligger ända upp mot golvplankorna så att det inte blir golvdrag. Om man öppnar en golvkonstruktion är nog det viktigaste att vindtäta runt ytterväggarna för att undvika kalla golv.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in