Hotad

Jakobsbergsskolan

Län: Värmland
Ort: Kristinehamn

Uppdatering dec 2016: Den fd flickskolan i centrala Kristinehamn har levt med ett förvansknings- och rivningshot en längre tid. Nyligen utsattes byggnaden för en mordbrand. Vi är oroade.

Rivningshot. I samband med ett pågående detaljplaneärende har det uppstått ett rivningshot mot Jakobsbergsskolans huvudbyggnad (fd Flickskolan Kristinehamn) från 1905. Syftet med planen är att ge möjlighet till uppförande av ett Teknik- och Innovationscenter. I ett förslag behålls Jakobsbergsskolan och i det andra förslaget utnyttjas hela kvarteret för etablering och anslutning till fastigheterna och Jakobsbergsskolan rivs. Rektors och vaktmästarbostaden samt verkstaden avser att rivas. Huvudbyggnaden har dock fått varsamhetsbestämmelser i detaljplanen ifall det visar sig att byggnaden kan bevaras och integreras i det nya Teknik- och innovationscentret. Inget rivningsförbud finns dock i planen och huvudbyggnadens öde är således osäkert.

 

Externa länkar
Uppdateringar
28-09-2016

"I det fall en byggnadsminnesförklaring kan bli aktuell för Jakobsbergsskolan så bör en sådan innefatta hela eller en större del av miljön; skolbyggnaden, tjänstebostäder, uthus och den omgivande parken utgör tillsammans en miljö med stort kulturhistoriskt värde. Det är den samlade miljön, med en bevarad struktur från sent 1800-tal som i första hand ger miljön dess särart. Byggnadernas skydd bör framför allt omfatta dess exteriörer, men beträffande skolbygganden vore det motiverat att även skydda interiöra delar som trapphus, korridorer och den tidigare högtidssalen på våning två." Ur Kv Björktrasten Kulturhistorisk utredning, 2016:9

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas