Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Isoleringsmaterial i källartak

Frågeställare: Peter

Jag behöver råd om isoleringsmaterial i taket i källaren i ett hus byggt 1905 med en rejäl stenfot. I ett källarrum, oinrett med stenfoten som väggar, består innertaket av ospontat virke, som "läcker" gammal isolering; en blandning av kolstybb och sågspån. Innertaket har flera "sektioner" och det saknas helt isolering i en av dessa (har läckt ut). Jag tänker byta innertaket mot spontat virke för att få slut på "läckaget". En möjlighet är att försöka återanvända den gamla isoleringen av kolstybb/sågspån om detta är möjligt men jag behöver fylla på med något annat. Vad passar i en källare där viss fukt förekommer? Sågspån, kutterspån, cellulosafiber/lösull eller något annat? Kolstybb är väl praktiskt svårt att använda, även om det säkert har fyllt sin funktion; är det ö ht ett alternativ idag? Måste kunna fylla på isoleringen manuellt.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det låter lite krångligt att byta innertaket med allt som kommer att rasa ned. Ett alternativ är ju att sätta en spontad panel rakt över den gamla panelen. Även återfyllnad kan vara bökig men många företag som levererar isolering som lösfyllnad kan blåsa in den genom mindre hål. Använd ett hygroskopiskt material som lin, cellulosafiber m.m. Allt om olika isoleringsmaterial kan du läsa om i Energiboken (byggnadsvard.se/energiboken) eller i Byggnadskultur nr 1 2011 (byggnadsvard.se/byggnadskultur-2011-1).

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in