Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Fråga

Isolering mellan längsgående takbjälkar

Frågeställare: Fredrik Grensman

Vi skall sätta upp en timmerstuga från ca 1880. Takbrädorna (3400*150*40) ligger från takåsen ner åt varje håll över en längsgående ås och timmerytterväggen. Vi har tänkt att ha plåt på utsidan av taket och vi vill isolera taket underifrån, för att få större utrymme på övervåningen.
Hur konstrueras luftspalt bäst i de längsgående fyra facken. Vi har sen tänkt oss isolering och diff. papp innan innertaket/panelen?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Åstak lämpar sig mindre bra för parallelltaksisolering eftersom en sammanhängande luftspalt från takfot till nock inte kan åstadkommas. Traditionellt inreddes såna vindar med gavelkammare som hade egna väggar och tak. På så vis kan luftcirkulation ske från kattvindar till hanbjälksvind. Av kulturhistoriska skäl är det tveksamt att ta bort brädtaket men om huset i övrigt blir hårt ombyggt kan ni ordna luftspalt genom att lägga reglar ovanpå åsarna och spika råspont på det. Då bildas en luftspalt mellan reglarna. Använd hygrospopisk isolering som tex cellulosafiber.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in