Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Fråga

Isolering av gammalt golv

Frågeställare: Arholma

Vad ska man använda för typ av golvisolering i ett gammalt timmerhus?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

En princip är att använda material med samma tekniska egenskaper som de ursprungliga. På det viset får man ett känt åldrande och undviker obehagliga överaskningar. I ett äldre hus, med andra ord, hygroskopiska material som celloslusafiber, lin, torv etc. Tänk på att kalla golv ofta kommer från golvdrag och otätheter i konstruktionen som i sin tur beror på att bjälklagsfyllningen har satt sig och släpper fram kall luft från otätheter i fasaderna. Ofta räcker det att täta med lindrev eller vindpapp och eventuellt fylla på isoleringsmaterial i blindbotten.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in