OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Halland

Gula listan - hotade objekt

Hotad

Kv Malmen och Charleshill

Kvarteret Malmen och Charleshill ligger strax norr om Varbergs innerstad. Här finns en blandad bebyggelse från 1880-1980-talet samt en rivningstomt. Området...
Räddad

Hausknechtska huset

Huvudbyggnad i en äldre handelsgård, en tvåvåningsbyggnad i korsvirke byggd på 1790-talet, tidigare rivningshotad men nu startar en restaurering. Byggnaden är...
Rivet

Brandstationen 

Rivningshot. Brandstationen uppfördes 1953 efter ritningar av Erik Schwarz. Förutom brandstation inrymdes tjänstebostäder och kommunal tvättstuga. Byggnaden är...
Räddad

Lamellhus på Fågelvägen i Halmstad

Uppdatering dec 2016: I en artikel i Hallandsposten läser vi "De lägenheter som finns i de äldre hyresfastigheterna på Fågelvägen har dålig tillgänglighet....
Rivet

Sporthallen

Rivningslov är beviljat och överklagande i alla instanser avslagna. Sporthallen är en klassisk idrottsarena och HK Drotts hemmaplan. Byggnaden uppfördes 1956 och...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas