Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Fråga

Grund av lekasten under timmerhus

Frågeställare: Gudrun

Hej. En gammal timrad enkelstuga har flyttats till tomten av förre ägaren samt placerats på en grund av lekablock. Kan jag förbättra intrycket genom att stryka på kalkputs på grunden? Annat alternativ? Skulle det öka risken för att fukt tränger in i grunden? Kan kalken öka risken för hussvamp?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Rent estetiskt kan intrycket säkert bli lite bättre om du lägger på en puts, sannolikt är det mer hållbart med en s.k. hydraulisk kalkputs. En duktig murare kan lägga på putsen så att den inte blir helt rak. Men det är också viktigt att se till att klimatet i grunden inte blir för fuktigt och ge upphov till mögel och svamp. Ett bra sätt att övervaka klimatet är en kombinerad hygrometer och termometer som du kan läsa av med jämna mellanrum. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in