Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Fråga

Drunknar i fallfrukt

Frågeställare: Lennart

Hej!
Har en liten gård från 1700-talet i Sörmland. Tomten är på 3000 kvm. Har 40 fruktträd, äpplen, päron, körsbär och plommon. De står i rader framför huset och en rad på baksidan. Träden ska vara upp mot 100 år, om det nu är möjligt. Har ett ringa fruktintresse. Var kan jag få hjälp med planering att ta bort vissa träd, antar att det kan finnas ett värde i själva trädgården då den är gammal.

Expertsvar
Sven Sillén

Sven Sillén

Länsombud

Hej Lennart!
För mycket och för lite skämmer allt. Jag har själv haft kontakt med länsstyrelsen i frågor som rör odling och trädgård. Där brukar finnas en avdelning för sådant. De kan ofta utan kostnad ge råd i sådana frågor. Hushållningssällskapet är också ett alternativ. Samt Sveriges pomologiska förening.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in