Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

Fråga

Byte av golvbjälklag i jord

Har ett gammalt timmerhus från 1850 med trägolv där jorden går ånda upp till golvet. Ska lägga nytt golv i samband med renovering. Hur gör jag? Gräver ur och lägger nytt ? Kan jag gjuta på något sätt under trägolvet ?

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Du har ett så kallat mullbänksgolv. Det är en hållbar konstruktion om huset står torrt och är dessutom lätt att förnya. Man får bara inte ha täta skikt som täta golvbeläggningar eller täta färgskikt utan får hälla sig till skurgolv och trasmattor. Eventuellt kalla golv beror på att fyllningen - mullen - efter hand har satt sig och bildat luftspalter under golvbrädorna längs kanterna. Det åtgärdas i samband med omläggning. Ibland förespråkas leca och lin som fyllning.
Undvik gjutning för att bibehålla en möjlighet till fuktdiffusion.
Ta kontakt med ditt länsombud så kan du få tag på en hantverkare som vet hur dessa konstruktioner bäst åtgärdas. Länsmuseet är ett annat tips.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in