Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Fråga

Byta eller renovera takfönster

Frågeställare: John
Vårt 1920-tals hus har en övervåning som blev inredd på 50-talet. Ett rum har ett takfönster som är som en lucka med enkelt glas, som har ett innerfönster i nivå med innertaket. Takfönstret är gammalt och rostigt, det har blivit en fuktskada i innertaket för några år sedan och det finns mögel i utrymmet mellan fönster och innerfönster. De takfönster som finns på marknaden är inte lika nätta och kräver bygglov (som vi nu under semestertider inte kan få besked om man kan få eller ej.) Rekommenderas det att man renoverar det gamla, låter en takfirma om möjligt gör en isolerad kopia eller finns det några liknande fönster på marknaden? Hälsningar John
Bild
Expertsvar

Om ert nuvarande fönster har fungerat bra före fuktskadan kan det vara idé att låta renovera det. Annars finns det nya takfönster på marknaden som saluförs som "Kulturfönster". Om det nya fönstret har likadan storlek och färg behövs normalt inget bygglov. 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in