Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (kv Barberaren 7, Östersund).

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (dalby socken uppsala).

Fråga

Åldersbestämning av källare

Frågeställare: Lasse

Jag bor i ett stenhus som enligt rel tillförlitliga källor är byggt på 1570-talet. Grunden/källaren är dock ännu äldre. Går det på basis av fotografier att fastställa åldern? Vad är det i så fall som är intressant att se närmare på?
Källaren har några källargluggar (som till större delen är under jord), en trappa samt en gammal liten dörringång.

Jag och en kompis i Söderköping planerar f n en rundvisning i maj i "Söderköpings undre värld" - dvs spännande källare i tätorten. Det finns en del sånt kan jag lova.

Bild
Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Det är vanskligt att datera så gamla murverk eftersom man har använt liknande konstruktion och teknik under långa perioder.
Tag kontakt med ditt länsmuseum som antingen har dokumentation eller känner till någon byggnadsarkeolog som kan hjälpa dig med analys och datering.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in