Debattartiklar

Här hittar du debattartiklar från vår egen tidskrift Byggnadskultur. Kommentera gärna!

Dåligt byggande lyfter BNP

Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till den låga kvaliteten i dagens byggande. I en debattartikel om byggandets brister, publicerad i Dagens Nyheter 2012-11-06, visade fyra professorer de olika aktörernas inverkan på kvaliteten i...

Vart är våra kulturmiljöer på väg?

Våra kulturmiljöer är levande historieböcker om gångna tider. De är också en del av den vardagsmiljö där vi lever och arbetar. Men att ta vara på och utveckla våra kulturmiljöer ses inte som självklart. I en tid då snabba vinster ofta...

Sista halmstrået borta?

Allt fler medborgare tar strid för sin kulturmiljö. Protestlistor startas, bloggar skapas, beslut överklagas och opinion bildas. Tanken är att medborgarna ska vara delaktiga i utformningen av sin närmiljö, men ofta blir i stället både...

Hjälp oss att påverka!

Finns det kulturvärden i din omgivning som kunde tas tillvara bättre? Under 2010 fortsätter vi att uppmärksamma hotade byggnader och miljöer genom att sätta upp dem på Gula listan. Men vi behöver din hjälp! Tipsa oss om hotade byggnader....

Om frånvaron av skönhet i byggandet

En byggnad bör vara ändamålsenlig, hållbar och vacker, det menade redan Vitruvius var god byggnadskonst. I dagens byggande är det många som på goda grunder ifrågasätter hållbarheten. Om byggnader är vackra diskuteras också, även om vi är...

Varsamhet i Värmland?

Sedan mer än 20 år tillbaka är det lag på varsamhet mot byggnaders kulturvärden. Många fastighetsägare hanterar också sina hus varsamt. Men de som har insyn i bygglovshanteringen vet att många ovarsamma ändringar släpps igenom. Lagen...

Varsamhet och förnyelse går ihop

Klarläggande men inte kristallklar var Leif Johannessons och Ingela Boströms debatt om »Varsamt bevarande« (Byggnadskultur 1/02 s. 43). Ändå berör texten och det som kan läsas mellan raderna en kärnfråga i byggnadsvården.

Långt till målet God bebyggd miljö

Svenska folket känner ett stort engagemang för kulturmiljöer, men det görs inte särskilt mycket för att skydda dem. Så kan man sammanfatta den rapport om Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som utgör ett av flera underlag för Boverkets...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in