Isolering

Frågeforum

Isolering av "regelstomme"

Isolering

Vi har ett hus byggt omkring 1890. Det kommer inom snar framtid att bli vårt permanent boende. Det jag försöker ta reda på är om ett hus med regelstomme "behöver" tilläggsisoleras? Hade det varit ett stockhus...

renovera gavel

Isolering

Vi har en skånelänga med råvind. Gammal ytterpanel med eternitplattor på detta. Vi kommer att renovera gavlarna och har några frågor ang detta. Vi kommer att regla upp gaveln för fönster och isoleringsfack....

Isolera källargolv

Isolering Material

Trähus byggt 1924 i en trädgårdsstad i Stockholm. Anlägger ny tvättstuga i källaren, som ligger under mark ,golvet ca 1,5 meter under marknivå. Byter samtidigt avloppsrör. Bilar upp det gamla golvet och...

Isolering av vind i torp

Isolering

Hej! Jag har precis köpt ett torp från 1892 och de gamla ägarna hade isolerat vinden 2013. Jag började ana oråd, fick tag på byggherren som utfört renoveringen och mycket riktigt, frigolit med luftspalt. Golvet...

Isolering av vind med nya takkupor

Isolering

Hej, vi har ett timmerhus från c:a 1890. Bra timmer c:a 15-17 cm, taket är enkupigt tegel och lades om c:a 1998. Renoverar nu vind/övervåning. Övervåningen består av 2 gavelrum, 1 större utrymme...

Tilläggsisolering

Isolering

Jag har ett hus från 1942 som jag vill tilläggsisolera.Undertaket är 2,5cm råspånt under bjälklaget som är 20 cm. det är i dag isolerat med Kutterspån. min tanke har vart att rulla ut 50mm isoleringsmatta...

Takfot med eller utan luftspalt?

Isolering

Jag har byggt om taket till en farstu/skafferi/badrumsdel från balkong till tak med fall åt tre håll på vårt hus från 1911 pga rötskador i tak/balkongkonstruktionen. Jag har tänkt isolera med ekofiber...

golv

Isolering

Vi har ett gammalt torp med oisolerad entre, den vill vi göra till en isolerad del av huset. När man river upp golvet ser det ut som om det har lagts tjärpapp på marken o sen gullfiber eller stenull. Går det att...

Tillbyggnad av torp

Isolering

Hej! Jag ska bygga till ett timrat torp på torpargrund med en tillbyggnad av regelvägg isolerad med linull, på lecablocksgrund intill befintligt hus. Det nya golvet kommer ha golvvärme. Och nya grunden kommer bli...

Isolering av golvbjälklag

Isolering

Vi har ett torp byggt 1924 med uteluftsventilerad torpargrund (huggen sten och katthål). Har planerat ta bort plastmattan i köket och lägga nytt brädgolv. Efter en mindre vattenskada har frågan blivit akut....

Isolering i timmerhus

Isolering

Hej jag är nybliven ägare av ett fantastiskt hus från 1860 c:a. Nu är de vackra liggande timmerstockarna täckta av panel som börjar bli dålig. Helst skulle jag vilja ha timret otäckt, för att kunna njuta av...

Linisolering i betonghus

Isolering

Vi renoverar ett nyligen dränerat suterränghus från 1965 med inriktning på byggnadsvård. Nu sätter vi in linisolering med luftspärrpapp i gillestugan. Med en luftspalt mellan betongvägg och isolering skulle...

plast eller inte plast?

Isolering

Hej. Håller på att bygga ett förråd som jag inte tänker värma för jämnan men kanske ibland om jag ska vara där när greja med något. Har isolerat väggarna och ska klä med osb skiva på insidan men är...

Isolering av bjälklag

Isolering

Vi har tyvärr haft en brand i vår 20-tals villa, och alla bjälklag måste därför tömmas på spån (huset görs stomrent invändigt för att få bort röklukten). Min fråga är nu om det är bäst att fylla på...

Golv mellan plan 1 & 2

Isolering

Har ett hus byggt -23 utbyggt -28 till lite drygt 200 kvm i Kalmar. Tidigare lägenhetshus, byggs nu om med avsikt att bevara planen och känslan av hyreshus. Nästa steg är badrum, det finns nämligen inte. Ett av 4...

Tilläggsisolering

Isolering

Vi har ett torp från slutet av 1800 (timmerstomme, där vindsgolvet har fått ny lösull och ett sovrum har gjorts i ordning med en mineralullsinsolering på 10 cm invändigt och en vindduk. Vindsplanet har endast en...

Isolera vind

Isolering

Jag har ett hus från 1932 i 2,5plan. Vinden är inredd delvis i början av 80-talet och då isolerat med gullfiber ca 10cm och luftspalt i takvinkeln mellan hanbjälklag och kattvind av masonit. De befinltiga...

Tilläggsisolera eller ej?

Isolering

Vi har ett stenhus(enstenstegel) i skåne, idag är det tilläggsisolerat på insidan sen ca 30 år tillbaka. Det har fått konsekvenser och nu ska isoleringen bort. Delar av putsen(spritputs) måste repareras. Ska...

Trossbotten emot krypgrund

Isolering

Vi ska totalrenovera golv-trossbotten i vårat hus, och undrar vilken tjocklek man bör ha på LinIsolering typ isolin alt. träfiberskiva typ Feelingwood? Hur klarar träfiberskivorna idag att hantera hög...

Isolera innertak

Isolering

Hej! Vi bor i ett hus byggt 1878 där väggarna är av sten som putsats. Vi vill bygga tvättstuga i ett utrymme som idag är oisolerat och ouppvärmt. Det finns en ventil i en vägg och ovanför finns en oisolerad...

Isolering av golv i kallfarstu

Isolering

I sommar ska vi isolera sommarhusets kallfarstu som aldrig förut varit isolerad. Det är välventilerat under huset, inga som helst tecken på mögel eller fukt. Huset är från 1850-1888 (tillbyggt i omgångar) Nu...

Pappväggar och papptak

Isolering

Hej! Är nybliven medlem hos er och även nybliven ägare av ett hus från 1924. Huset har en putsad fasad där putsen är fäst i nät. Sedan följer tjock timmerträ. På innervägarna har det suttit papp och...

Isolering med sågspån

Isolering

Hej har fått en handfull säckar med sågspån, som jag hade för avsikt att använda som isolering i mitt torp. Tyvärr såg jag först efter hemkost att "spånen" snarare är stoft :-( Går detta att använda som...

Tilläggsisolering och ftx

Isolering

Funderar på att ta bort befintligt vindsgolv och isolering för att lättare kunna installera ftx, dra el och fälla in lampor. Befintlig isolering består av sågspån ca 15-20cm. Misstänker dessutom att delar av...

Putsning av fasad.

Isolering

Har köpt ett hus där putsen är i dåligt skick och tänker göra ny puts på huset. Huset är byggt 1878 och det är stående timmer i väggarna och putsen sitter nu med björkris och trälister. Har pratat med en...

Tillägsisolering kallvind

Isolering

Har allvarliga funderingar på att tillägsisolera golvet i mitt vindsutrymme. Med lösull av cellulosa motsvarande isolerings tjocklek 30 cm (inklusive eventuell sågspån). Befintligt mineralullsskikt tänker jag ta...

Isolering tak gammalt stall

Isolering

Vårt stall är öppet upp till nock, höjd ca 5-6m. Det är försett med råspont, underlagspapp och tegelpannor.Problemet är all den fukt hästarna avger och trots effektiv ventilation bildas kondens (som fryser...

Skumisolering

Isolering

Är på väg att köpa ett hus fr 1870 m timmerstomme och klätt med plank. Tyvärr är det isolerat med skum. Kan det påverka huset negativt? Bör man ta bort skummet och i så fall hur? Vad gör man annars?Vänliga hälsningar

Isolering vid kattvindar

Isolering

Bor i ett hus från -30, problemet är att det blåser in kall luft från kattvindarna upp igenom brädgolvet på andra våningen. Skulle vilja ta upp ett par brädor i varje takstolsfack och lägga ner någon typ av...

Isolera putsad timmervägg

Isolering

Hur isolerar jag på bästa sätt en vägg som - efter rivning av invändiga reglar/bräder och tretexskivor - består av nyrenoverad yttre puts målad med silikatfärg, stående tretumsplank och innanför detta...

Tak och isolering

Isolering Tak

Hej! Vi ska snart återuppbygga ett timmerhus i 1½ plan från 1860. Nytt åstak kommer att behövas byggas med limträbalk som mittås och högben (45x220 + 220). Yttertaket kommer kläs med befintliga tegelpannor...

Tilläggsisolera gammalt tegelhus/stalldel

Isolering

Hej En del av mitt gamla torp har använts som stall och är inte isolerat Tegelvägg med puts på in- och utsida). Nu ska jag tilläggsisolera och inreda även denna del av huset (ska bli hundtrim). När jag köpte...

Isolera vinden mot takfallen

Isolering

Vi har ett gammalt torp från 1800-talet som vi använder som sommarstuga. På vinden finns en gavelkammare som vi använder som sovrum. Utanför rummet är vinden oisolerad.Vi funderar nu på att isolera den delen....

Isolering takfall

Isolering

Med stöd av Energiboken (sid 56-57) planerar vi att vid renoveringen av taket ha (innifrån-ut):träpanel - diffusionstätt papp - cellulosa/träfiber- vindspärr - råspont samt (och här är inte Adolfi tydlig)...

Isolering i golvbjälklag

Isolering

Jag har ett hus från tidigt 1900-tal med torpargrund och träbjälklag. Fråga 1Pga svampangrepp har vi rivit ut det gamla bjälklaget, sanerat och bygger nytt bjälklag. Vi funderar på att använda linisolering i...

Val av isolering

Isolering

Vi ska byta fasad på vårt hus från 1925 och tänkte i samband med det passa på att tilläggsisolera huset. Ursprungligen var fasaden i trä, men ersattes på 60-talet med spiktegel. Tanken är nu att vi skall...

Isolering av takkupor

Isolering

Jag bor i ett stort k-märkt hus från början av 1900 i norra Sverige. Huset har 5 lägenheter. På den översta av de 3 våningarna finns 2 takkupor. Vintertid bildas, ovanpå takkuporna, kraftiga isblock och vi...

Isolera golv underifrån

Isolering

Vi har en stuga som står på öppen plintgrund ca 50-90cm gott om utrymme under stugan,jag har tänkt isolera underifrån med cellplast 15cm räcker det med att skruva upp en gles blindbotten med reglar,eller ska...

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas