Stockholm

Länsombud

Ana Durán

Utredare

Johnny Rosén

Länsombud

Ulrika Rydh

Byggnadsantikvarie

Kommande arrangemang

21 maj
Lunch och visning av Wenner-Gren Center

Lunch och visning av Wenner-Gren Center

Arkitekt Joe Lindström, son till Sune Lindström, visar och berättar.
01 mars
K 45, f.d. Stockholms högskola

K 45, f.d. Stockholms högskola

Guidad visning

Byggnadsvårdsbutiker

ABC Färgekonomi AB

Idag är vi kända för att vara Sveriges mest välsorterade färgbutik.

15% på lagerförda produkter

Byggfabriken - Stockholm (Högbergsgatan)

Hos oss hittar du nytillverkade originaldetaljer för tidstypisk renovering.

10 % på lagerförda varor.

Byggfabriken - Stockholm (Roslagsgatan)

Hos oss hittar du nytillverkade originaldetaljer för tidstypisk renovering.

10 % på lagerförda varor.

Båt & Byggnadsvård i Roslagen

Vår butik vänder sig till dig som renoverar och restaurerar ditt hus - eller din båt

10% på byggnadsvårdssortimentet. Gäller ej Träfiberisolering, litteratur, begagnade pro­dukter och Hasopor skumglas.

Gysinge centrum för byggnadsvård - Östermalm

Byggnadsvård à la Gysinge

10 % rabatt i våra butiker (gäller ej webshop, kampanjvaror eller beställningssortiment).

Kulturhantverkarna Färg

Goda råd för en bättre färgkultur

12% på färgsortimentet i butik.

Manufaktur

Byggnadsvårdsbutik med hantverkare

15% på trävaror och 5% på övrigt

Nacka Byggnadsvård

Specialitet järnspisar och gamla badkar.

5% rabatt på sortimentet

Råseglarhuset AB

Brett sortiment inom båtvård, inredning.

Sekelskifte

Vi hjälper er att bevara själen i era hem och lokaler

10% på inomhuslampor

Skansen Hantverk & Slöjd

Här på Skansen har vi arbetat med att bevara byggnader sedan 1891.

10% på byggnadsvårdssortimentet, ej webbbutiken!

Stockholms skepps- och byggnadsvårdshandel

Hos oss hittar du allt för Skepps och Byggnadsvård.

Överjärva byggnadsvårdsbutik

Köper och säljer reservdelar till gamla hus

Byggnadsvårdsnätverk

Båt & Byggnadsvård i Roslagen

Företagsnätverk, | Norrtälje
I hantverkarnätverket kring Båt & Byggnadsvård i Roslagen samarbetar ett antal hantverkare och leverantörer med stort intresse för och goda kunskaper om byggnadsvård.

Fibor

FIBOR är en auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård.

Pythagoras Vänner

Förening, | Norrtälje
Föreningen som räddade den gamla motorfabriken från grävskopornas rivningshot på mitten av 80-talet.

Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening

Förening, | Roslagen
Roslagens fornminnes- och hembygdsförening grundades 1919 och är en av Roslagsmuséets stiftare.

Samfundet S:t Erik

Förening, | Stockholm
Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

Sigtuna museum

Museum, | Sigtuna
Med utgångspunkt från museets grundläggande funktioner att samla, vårda och visa föremål, är uppdraget att utgöra länken mellan historia och framtid genom att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Stockholms läns museum

Museum, | Nacka
Stockholms läns museum är Storstockholms eget museum som arbetar för att göra alla medvetna om betydelsen av länets historia och värdet av våra kulturmiljöer.

Gula listan

Räddad

"Swartlings ridskola"

Byggnadsminnet Swartlings ridskola, eller f.d. Generalstabens stalletablissement, ägs av Akademiska hus som ville riva byggnaderna för att ge...
Rivet

Aspuddsbadet

Aspuddsbadet rivs. Måndagen den 7 december påbörjades rivningen. Först revs den kulturminnesmärkta inredningen ut. Beslutet fattade...
Hotad

Astoriahuset (flygelbyggnaden)

Rivningshot. Astoriahuset del mot Nybrogatan har räddats från rivning, men nu hotas istället flygeln. Humlegården har ansökt om att ta ned...

Räddad

Astoriahuset (gatuhuset)

Rivningshot. Den gamla biografen Astoria på Nybrogatan 15 ska rivas. Fasaden "bevaras" som en kuliss bakom vilken en modern kontorsbyggnad...

Rivet

Badhuset i Norrtälje

Det välbevarade badhuset i Norrtälje, uppfört 1958 efter ritningar av Bengt Gate, hotas av rivning. Den 16 juni väntas kommunfullmäktige...

Räddad

Baldersvägen 44-48

Tomten på Baldersvägen 44-48, som tidigare ägdes av Frälsningarméns folkhögskola, har sålts till ett byggbolaget BTH-Bygg AB, som vill bygga...
Rivet

Basaren 1

I hörnet Hantverkargatan och S:t Eriksgatan på Kungsholmen ligger denna karaktäristiska, låga butiks- och kontorsbyggnad, ritad av Björn...

Förvanskad

Biograf Draken

Rivning invändigt. Den klassiska biografen Draken vid Fridhemsplan från 1938, ritad av Ernst Grönwall, med sin konstnärliga utsmyckning av...
Hotad

Dragudden

Dragudden hotas av rivning då en exploatör har köpt upp marken och vill riva samtliga byggnader. Frälsningsarméns "Riksungdomsgården" på...
Rivet

Engelbrektsskolan

Förtätning. Engelbrektsskolans skolgård på Östermalm i Stockholm är en av det snabbt minskade antalet fria utblickar i Stenstaden i...
Hotad

Fjärde gasklockan, Värtans gasverk

Rivningshot. Fjärde gasklockan i Värtans gasverk, uppfört 1932, i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm hotas av rivning. Värtagasverket levererade...
Räddad

Frälsningsarmens hus / Spinnrocken i Södertälje

Uppdatering jan 2016: Hotet mot huset tycks numer undanröjt. Idag huserar Musikhuset i Södertälje i det gamla huset. /PS

Det...

Hotad

Gjuteriet

Det gamla gjuteriet bakom Tom Tits är Södertäljes näst äldsta industribyggnad. Trots det har gjuteriet, som står tomt, tillåtits förfalla...
Räddad

Grafittimålningen Fascinate

Uppdatering dec 2015: Fascinate är nu officellt q-märkt och därmed den första svenska grafitiimålningen som fått sådan status. Spännande...

Rivet

Grosshandlarvillan Älggården

Rivningslov beviljat. Den fantastiska grosshandlarvillan Älggården, Mörtnäs 1:709, uppfördes runt 1915 som jaktvilla av grosshandlaren Carl...
Rivet

Högdalens skola

Skolan är ritad av Carl Nyrén och stod färdig år 1959. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en...

Hotad

Igelboda stationshus

Rivningshot. SL riva det brandskadade Igelboda stationshus i Nacka kommun. Igelboda stationshus, uppfört 1913 efter ritningar av arkitekt Gustaf...
Rivet

Karolinska Institutet

Rivningshot vissa byggnader. Karolinska Institutet i Solna började uppföras 1946 efter en arkitekttävling som vanns av Ture Ryberg. Ett...
Räddad

Klarabergsgatan 37 i Stockholm

Updatering: Enligt en planbeskrivning gällande Hotell Continental upprättad den 2012-08-17 av Stockholms stadsbyggnadskontor kommer...

Förvanskad

Konditori Kungstornet

Hot om förvanskning. Konditori Kungstornet på Kungsgatan i Stockholm ska slå igen. Det öppnade 1934 och har än idag en sammanhållen och...

Hotad

Kvarteret Sperlingens backe, Östermalm

Förslaget innebär att en stor del av kvarterets inre bebyggelse rivs och ersätts med nya byggnader samt att delar av den bebyggelse som...

Rivet

LM Ericsons f.d. kabelfabrik i Älvsjö

Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre etapper mellan 1954 och 1965. Byggnaden har förändrats genom mindre om- och tillbyggnader både...

Hotad

Lidingöbro värdshus

Rivning pågår? Lidingöbro värdshus har gamla anor. I början av 1800-talet byggdes här en bro över till Lidingön och så småningom...
Hotad

Liljeholmsbadet i Stockholm

Det populära pontonbyggda Liljeholmsbadet från 1930-talet hotas av rivning efter att det plötsligt stängts då stora underhållsbehov...

Rivet

Lilla Vårby källa

Rivningshot. En skolbyggnad i trä från 1800-talet vid Vårby allé i Huddinge kommun hotas av rivning. Fastighetsägaren, Spendrups, har ansökt...
Rivet

Lindgården

Djurgårdens hembygdsförening har överklagat Stockholms kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för Konsthallen 2, innebärande rivning av...
Rivet

Norra Station

Rivningshotad. I samband med den storskaliga exploateringen av Norra stationsområdet är bland annat Norra stations expeditionbyggnad, det s.k....
Hotad

Norrbergsskolan, Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete...

Rivet

Odensgården

Upplands Väsby Hembygdsförening har ansökt till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av Odensgården. De har också överklagat...
Hotad

Pumpprovningen i Järla Sjö

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden...

Hotad

Sabbatsberg 22, Torsgränd

Rivningshot. Det omdebatterade huset Sabbatsberg 22 i Torsgränd, ritat av Aleksander Wolodarski (f.d. statsarkitekt i Stockholm) på...

Rivet

Sippans kiosk på Odenplan

Saxat ur artikel (se länkar) i Mitti Stockholm 21 september 2015
”Redan 2009 slog exploateringskontoret fast att kiosken aldrig skulle...

Rivet

Slussen

Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första...

Hotad

Stationsbyggnader i Roslags-Näsby, Täby

De rivningshotade stationshusen i Roslags-Näsby består av en trävilla från 1905, vänthall/bostad åt stationsföreståndaren och dennes...

Hotad

Stenhuset i Alsvik

Förfallet kan nu få ett slut då fastighetsägarna visat vilja att rusta upp huset. Byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och...
Räddad

Susegårda

Förfall. Susegårda, intill Stavsnäs vinterhamn, uppfördes i början av 1900-talet - troligtvis efter ritningar av Ferdinand Boberg....
Räddad

Tekniska nämndhuset, Kungsholmen

Uppdatering mars 2016: Ur SVT Nyheter 12 mars 2016: "Det blir ingen rivning av Tekniska nämndhuset, eftersom det blir för dyrt att flytta...

Rivet

Tetzlaffska huset i Vaxholm

Rivningslov har lämnats för ett 1700-talshus mitt i Vaxholm – Tetzlaffska huset i korsningen Torggatan-Trädgårdsgatan. Byggnaden är sedan...

Räddad

Trädgårdsmästarbostad vid Tyresö slott

Sedan Nordiska museet överklagat länsstyrelsens beslut att avstyrka rivningsansökan av Trädgårdsmästarbostaden har en privatperson, med stor...
Hotad

Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen

Rivningshot. I och med planerna på att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har rivningshot uppstått mot Tullhuset från 1876 och Stockholms...

Rivet

Tuna loge

Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av...
Hotad

koloniområde vid Drevviken

Rivningshot. Stockholms kommun planerar att riva ett åttiotal kolonistugor från 1930-talet i Drevviken, intill Hökarängsbadet, och ersätta dem...
Hotad

Äppelvikens trädgårdsstad

Förvanskning. Äppelviken var den första trädgårdsstad som byggdes på Stockholm stads mark i Västerort, den andra trädgårdsstaden i...

Hotad

Östanå slott

Exploatering av slottspark. Östanå slott med sin barockpark är en del av Riksintresset Roslags-Kulla. Byggbolaget som sedan 2007 äger marken...

Räddad

”Rödingarna” i Solna

Uppdatering mars 2016: De omdiskuterade arbetarbostäderna Rödingarna flyttas till Överjärva gård. För att ge plats åt de två husen från...

Hotad

”Slottet” på Storholmen

Rivningshot. Det så kallade ”Slottet” på Storholmen utanför Lidingö hotas av rivning. År 1917 uppförde bankiren Gunnar Kassman,...

Byggnadsvård i länet

Länstyrelsens kulturmiljöenhet (Stockholm)

Stockholms läns museum

Utbildningar

Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Universitets- och högskoleutbildningar
Påbyggnadsutbildning: Restaureringskonst, 1 år, Stockholm
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in