Fråga

Val av isolering i trossbotten

Frågeställare: Birgitta

Vårt sommarhus är från 50-tal och ska nu byta isolering i vår trossbotten. Vi har i dag kutterspån i vår trosbotten och på grund av sk "jordlukt" lämnade vi in prover till ett labb där vi fick bekräftat att kutterspånet hade förhöjda värden av olika mikroorganismer och som orsaker lukten. Vi ska nu byta ut isoleringen och jag skulle nu vilja ha råd om hur vi ska isolera vår trossbotten.
Under vårt trågolv, ligger i följande ordning:kutterspån, spånplatta, mineralull, masonitskiva.
Tacksam för råd så vi inte isolerar "för mycket" och med fel material.

Expertsvar
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Verksamhetsledare

Frågan är svår att besvara utan att veta mer om huset. Är det tex plintgund, torpargrund, krypgrund, är mineralullen en tilläggsisolering underifrån osv. Normalt brukar inte sågspån mögla om det inte finns fuktläckage ellet tätskikt som gör att eventuell fukt stannar kvar i konstruktionen. Om du är medlem i föreningen kan du kontakta ditt länsombud som kan hjälpa dig vidare och ge tips på bra konsulter och hantverkare. Generellt skall man inte använda olika isoleringsmaterial med olika egenskaper i samma konstruktion.

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas