Aktuellt

Yttrande ang Umeå lasarett

tisdag, 03 februari 2015

Med anledning av landstingets ansökan om rivningslov för byggnad inom Norrlands universitetssjukhus i Umeå har styrelseledamot Kristina Berglund skrivit ett yttrande ihop med ordförande Vicki Wenander.

Öppet brev till riksdag & kommuner

onsdag, 26 november 2014

Den smygande förstörelsen av befintliga kulturvärden strider mot riksdagens beslutade miljökvalitetsmål. Så skriver Vicki Wenander, ordförande för Svenska byggnadsvårdsföreningen, i ett öppet brev till Kulturminister Alice Bah Kunke, Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan samt riksdagens Civil- och Kulturutskott.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in