Aktuellt

Öppet brev till KF angående Nobelcenter

söndag, 24 april 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett brev till alla ledamöterna i kommunfullmäktige inför det planerade beslutet att anta detaljplanen för Nobel Center.

Utbildningsprojekt för att rädda kulturarvet

fredag, 01 april 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen kan idag presentera ett långsiktigt projekt för att säkra såväl vårt gemensamma kulturarv som återväxten av byggnadsvårdare i landet. I ett unikt pilotprojekt i Funbo utanför Uppsala har en ny förskolepedagogik utvecklats och testats. Tanken med pedagogiken är att barnen tidigt ska utveckla färdigheter och intresse för tradionella hantverk, hållbart byggande och stadsutveckling.

SBF om Boverkets rapport 2015:32

tisdag, 09 februari 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över Boverkets rapport 2015:32, regeringsuppdrag: Ovårdade tomter och förfallna byggnader.

SBF om Marievik, Liljeholmen

fredag, 29 januari 2016

Stockholms stadsbild, god uppväxtmiljö för barn, kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex och redan investerade resurser är några av de saker som står på spel när staden nu vill bygga sju nya tornhus i Marievik, Liljeholmen.

Efter 15 års byggnadsvårdsläger - Hvita villan får arkitekturpris

lördag, 16 januari 2016

När det första byggnadsvårdslägret år 2000 arrangerades vid Hvita villan var huset nästan helt förfallet. Sedan dess har över 100 deltagare besökt Öland och tillsammans med två engagerade handledare hjälpts åt att rusta upp palladiumvillan. I våras blev det 15 år långa arbetet klart och i helgen belönades huset för sin goda restaurering med Blekinge-Kalmars arkitekturpris.

SBF:s granskningsyttrande över Nobel Center

lördag, 16 januari 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker med kraft förslaget till Nobel Center på Blasieholmen eftersom det strider mot platsens höga kulturvärden, bedöms medföra påtaglig skada på flera uttryck för riksintresset för Stockholm, utraderar en unik hamnmiljö och förminskar Nationalmuseum som symbolbyggnad i stadsbilden.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in