Aktuellt

Efter 15 års byggnadsvårdsläger - Hvita villan får arkitekturpris

lördag, 16 januari 2016

När det första byggnadsvårdslägret år 2000 arrangerades vid Hvita villan var huset nästan helt förfallet. Sedan dess har över 100 deltagare besökt Öland och tillsammans med två engagerade handledare hjälpts åt att rusta upp palladiumvillan. I våras blev det 15 år långa arbetet klart och i helgen belönades huset för sin goda restaurering med Blekinge-Kalmars arkitekturpris.

SBF:s granskningsyttrande över Nobel Center

lördag, 16 januari 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker med kraft förslaget till Nobel Center på Blasieholmen eftersom det strider mot platsens höga kulturvärden, bedöms medföra påtaglig skada på flera uttryck för riksintresset för Stockholm, utraderar en unik hamnmiljö och förminskar Nationalmuseum som symbolbyggnad i stadsbilden.

Här är Årets byggnadsvårdare 2015!

lördag, 03 oktober 2015

Årets Byggnadsvårdare 2015 år korade. Under Byggnadsvårdens konvent i Mariestad utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla.

Öppet brev ang Nya Slussen

måndag, 14 september 2015

Nya Slussen – backa innan det är för sent. Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige med anledning av planerat beslut om ökad budget för Nya Slussen.

Nominera till Europa Nostras pristävling!

fredag, 04 september 2015

European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards är Europas mest prestigefyllda pristävling inom kulturarvssektorn. Det uppmärksammar skickligheten och engagemanget hos arkitekter, hantverkare, kulturarvsexperter, volontärer, skolor, lokala föreningar och ägare av kulturarv.

SBF avstyrker detaljplan för kv Gäddan i Karlstad

torsdag, 04 juni 2015

Förslaget över detaljplan för kv Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen, det skriver länsombud Peter Sörensen i sitt yttrande till Karstad kommun.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in