Aktuellt

DEBATT: Öppet brev till Astoriahusets ägare

måndag, 07 november 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen ser med oro på planerna att riva byggnad efter byggnad i 1800-talets klassiska stenstad i Stockholm och ställer två frågor till Länsförsäkringar/ Humlegården Fastigheter angående den planerade rivningen av Astoriahusets flygel, kv. Riddaren 18 i stadskärnan.

Öppet brev till KF angående Nobelcenter

söndag, 24 april 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett brev till alla ledamöterna i kommunfullmäktige inför det planerade beslutet att anta detaljplanen för Nobel Center.

Utbildningsprojekt för att rädda kulturarvet

fredag, 01 april 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen kan idag presentera ett långsiktigt projekt för att säkra såväl vårt gemensamma kulturarv som återväxten av byggnadsvårdare i landet. I ett unikt pilotprojekt i Funbo utanför Uppsala har en ny förskolepedagogik utvecklats och testats. Tanken med pedagogiken är att barnen tidigt ska utveckla färdigheter och intresse för tradionella hantverk, hållbart byggande och stadsutveckling.

SBF om Boverkets rapport 2015:32

tisdag, 09 februari 2016

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett yttrande över Boverkets rapport 2015:32, regeringsuppdrag: Ovårdade tomter och förfallna byggnader.

SBF om Marievik, Liljeholmen

fredag, 29 januari 2016

Stockholms stadsbild, god uppväxtmiljö för barn, kulturhistoriskt värdefulla byggnadskomplex och redan investerade resurser är några av de saker som står på spel när staden nu vill bygga sju nya tornhus i Marievik, Liljeholmen.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in