Årets Byggnadsvårdare 2015

 • Under Byggnadsvårdens branschmingel ombord på Gustafsberg VII i Stockholm utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla, Välj kategori här ovanför för att läsa mer om pristagarna.
  I höstas delade Byggnadsvårdsföreningen för trettioförsta året i rad ut sitt pris för god byggnadsvård. Det var tre stolta vinnare som äntrade scenen och tog emot utmärkelsen inför branschminglets deltagare.
 • Försvara

  Försvara

  Ingvar Oldsberg, programledare, Göteborg

  Ingvar Oldsberg har lyckats rädda kranarna i Göteborgs hamn efter Cityvarvets konkurs genom att personligen köpa en kran och dessutom inspirera tre storbolag att också förvärva kranar. Älvstranden Utveckling AB har som gåva fått kranarna som i stället för att rivas nu kommer att bevaras som landmärken i stadsbilden, framhålla Göteborgs industrihistoriska betydelse och stärka identiteten som hamnstad. Oldsbergs engagemang är föredömligt i dagens snabba stadsutveckling där kulturarvet alltmer nonchaleras.
 • Vårda

  Vårda

  Ulla Skoog, skådespelare, Stockholm/Göteborg

  Ulla Skoog har med en stor portion humor, kryddad med skarp ironi och mycket klokhet försvarat och propagerat för vår äldre bebyggelse och alla vackra fönster i synnerhet. Hon har framhållit vikten av att ta vara på och stärka den hantverkskunskap som finns inom byggnadsvårdsbranschen och som är nödvändig för att kunna ta hand om våra äldre hus. Ulla Skoogs insats i media och föredrag har skickligt förmedlat känslan för kulturhistoriska värden starkt har bidragit till ett ökat intresse och förståelse för byggnadsvård.
 • Utveckla

  Utveckla

  Kjell Forshed, arkitekt, Nykvarn

  Som arkitekt har Kjell arbetat för att integrera kvaliteter från den historiska småstaden i modernt stadsbyggande. I hans stadsplaner utvecklas begrepp som tätt och lågt, verksamheter blandas med bostäder och arkitektoniska detaljer återanvänds. Han visar på möjligheter att bygga in attraktiva mötesplatser i den småskaliga staden, där även trafik och bilar blir hanterbara. Vi vill prisa Kjell Forshed för sitt livslånga arbete med att värna, förvalta och utveckla småstaden och dess kvaliteter.
 • Årets Byggnadsvårdare 2015

  Under Byggnadsvårdens konvent i Mariestad utropades tre vinnare till de hedervärda priset inom kategorierna Försvara, Vårda och Utveckla, Välj kategori här ovanför.
  I år delade Byggnadsvårdsföreningen för trettionde året i rad ut sitt pris för god byggnadsvård. Det var tre stolta vinnare som då äntrade scenen och tog emot utmärkelsen inför nästan 400 åskådare.
 • Försvara

  Försvara

  Ole Settergren, Stockholm

  Ole Settergren har med ett brinnande engagemang, som företrädare för paraplyorganisationen Stigbergsgruppen, lyft fram och diskuterat hotet mot kulturarvet Slussen, mitt i Stockholms hjärta.
  På ett nytt och förebildligt sätt har gruppen genom sin film på internet kommunicerat den omvälvande inverkan på stadsbilden och kulturmiljön som stadens förslag, Nya Slussen, skulle innebära. Tack vare filmens stora spridning har många medborgare, i och utanför huvudstaden, uppmärksammat projektets konsekvenser.
 • Vårda

  Vårda

  Traditionsbärarna, Regionalt nätverk

  Med stort engagemang och ansvarstagande rustar företagarna inom Traditionsbärarna vårt gemensamma bebyggelsearv, samtidigt som de på ett förebildligt sätt bygger långsiktig kunskap om äldre tiders bygghantverk.
  Genom att tolka och dokumentera sina föregångares hantverk, samtidigt som de utför själva restaureringsarbetet, bidrar Traditionsbärarna till att bevara såväl det byggda kulturarvet som den fackkunskap som krävs för att vi även i framtiden ska kunna förstå och underhålla byggnader utifrån deras egna förutsättningar.
 • Utveckla

  Utveckla

  Tor Broström, Visby

  Genom sitt öppna förhållningssätt till andras infallsvinklar har Tor Broström på ett förebildligt sätt bidragit till att utveckla och fördjupa byggnadsvården. Han har tagit sig an, till synes motstående och svåra frågeställningar, som mötet mellan teknik och humaniora och hur komfortförbättringar och energibesparingar kan kombineras med önskan om bevarande och krav på varsamhet.
  Med sitt tålmodiga och lågmälda sätt förmedlar Tor Broström sina kunskaper och erfarenheter, både nationellt och internationellt, bland annat till dem som är knutna till Energimyndighetens forskningsprojekt "Spara och bevara" och till sina studenter vid Campus Gotland.
Nominera årets byggnadsvårdare 2017

Nominera årets byggnadsvårdare 2017

Ditt bidrag är viktigt - glöm inte att nominera!

Fram till den 15 maj kan du nominera 2017 års Byggnadsvårdare! Vi vet att det finns många eldsjälar runt om i Sverige - men vi behöver din hjälp att hitta dessa fantastiska människor! Nedan presenteras utmärkelsens tre kategorier, fundera över vem du skulle vilja nominera för vilken kategori och skicka sedan ditt bidrag till..

Nominera här

Försvara

Inom kategorin Försvara söker vi kandidater som på ett berömligt sätt försvarat det bebyggda kulturarvet. Kanske är det en privatperson som varje ledig stund arbetar för att på olika sätt gör sin röst hörd i digitala och traditionella medier? Kanske en stats- eller kommunanställd som utmärkt sig i sitt arbete att försvara de allmänna intressena? Eller är det en förening som kämpar för att de för orten så typiska byggnaderna ska få finnas kvar?

Vårda

Inom kategorin Vårda söker vi kandidater som på ett förtjänstfullt sätt vårdat ett hus eller en miljö. Kanske är det svågern som lägger ned sin tid på att varsamt renovera sitt 1800-talstorp? Kanske det lilla företaget som tillverkar nischprodukter för byggnadsvård och som genom sin verksamhet hjälper andra att vårda? Eller är det den entusiastiska grannen som lyckats övertyga hela bostadsrättsföreningen om charmen och fördelarna med att renovera originalfönstren istället för byta ut dem mot nya i aluminium?

Utveckla

Inom kategorin Utveckla söker vi kandidater som har genomfört projekt med syfte att lyfta fram vad byggnadsvårdens grundläggande värderingar kan bidra med inom nybyggnation/trädgårdsanläggning eller inom utbildning av arkitekter, ingenjörer, antikvarier, socionomer och ekonomer, etc. Kanske är det en lärare eller professor? Eller ett företag i byggbranschen?
Sök byggnadsvårdsstipendium 2017!

Sök byggnadsvårdsstipendium 2017!

Pluggar du till arkitekt, bygghantverkare, ingenjör eller annan eftergymnasial utbildning? Gillar du gamla hus, är intresserad av äldre byggtekniker och vill få praktisk erfarenhet? Sök då Svenska byggnadsvårdsföreningens stipendium!

Stipendiet är personligt och utgörs av fritt deltagande för en person på något av föreningens byggnadsvårdsläger i sommar. Du får då prova på att arbeta med byggnadsvård praktiskt och lära dig traditionella hantverksmoment så som exempelvis fönsterrenovering, måleri, sättning av kakelugn, lerklining och timring. Stipendiet delas ut på Svenska byggnadsvårdsföreningens årsmöte den 21 maj i Uppsala, föreningen står för dina resekostnader till och från mötet.

Ansök genom att berätta vem du är och varför just du ska få vårt byggnadsvårdsstipendium. Fyll i ansökningsformuläret senast den 15 april 2017. Varmt välkommen med din ansökan!
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in